Szanowni Państwo, głównym celem poniższej ankiety jest dostarczenie informacji o wykorzystywaniu możliwości gospodarki elektronicznej, przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym korzystajace z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.Kwestionariusz ankiety dotyczącej udziału osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gospodarce elektronicznej

Województwo:
Powiat:
Gmina:

1. Płeć
mężczyzna
kobieta

2. Wiek
do 18
18-30
31-40
41-50
51-60
powyżej 60

3. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

4. Zamieszkanie
wieś
miasto poniżej 20 tys. mieszkańców
miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 51-100 tys. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

5. Status
bezrobotny
zatrudniony
emeryt/rencista
rolnik
prowadzący własną działalność gospodarczą
student/uczeń

6. Jak często korzysta Pan/Pani z komputera?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz na kilka miesięcy
rzadziej

7. Jak często korzysta Pan/Pani z Internetu?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz na kilka miesięcy
rzadziej

Komunikacja z wykorzystaniem Internetu


8a. Z jakich sposobów komunikacji Pan/Pani korzystał/a i z jaką częstotliwością przed uczestnictwem w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią sposoby komunikacji)?

E-mail

Komunikatory

Czaty

Fora dyskusyjne

Portale społecznościowe

Własna strona internetowa

Inne


8b. Z jakich sposobów komunikacji Pan/Pani korzysta i z jaką częstotliwością po uczestnictwie w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią sposoby komunikacji)?

E-mail

Komunikatory

Czaty

Fora dyskusyjne

Portale społecznościowe

Własna strona internetowa

Inne


Wyszukiwanie informacji, rozrywka, kultura


9a. W jakich celach wykorzystywał/a Pan/Pani Internet i z jaką częstotliwością przed uczestnictwem w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości Internetu)?

Wiadomości

Hobby, porady

Kina, teatry, muzea

Turystyka

Gry

Filmy, Muzyka

TV-online

Radio internetowe

E-czasopisma, e-książki

Inne


9b. W jakich celach wykorzystuje Pan/Pani Internet i z jaką częstotliwością po uczestnictwie w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości Internetu)?

Wiadomości

Hobby, porady

Kina, teatry, muzea

Turystyka

Gry

Filmy, Muzyka

TV-online

Radio internetowe

E-czasopisma, e-książki

Inne


Internet w edukacji


10a. Z jakich możliwości Internetu w zakresie edukacji Pan/Pani korzystał/a i z jaką częstotliwością przed uczestnictwem w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Encyklopedie internetowe

Darmowe materiały edukacyjne

Podręczniki on-line

Edukacyjne prezentacje multimedialne

Kursy on-line

Inne


10b. Z jakich możliwości Internetu w zakresie edukacji Pan/Pani korzysta i z jaką częstotliwością po uczestnictwie w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Encyklopedie internetowe

Darmowe materiały edukacyjne

Podręczniki on-line

Edukacyjne prezentacje multimedialne

Kursy on-line

Inne


E-bankowość, E-finanse


11a. Z jakich możliwości Internetu w zakresie bankowości i finansów Pan/Pani korzystał/a i z jaką częstotliwością przed uczestnictwem w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Posiadanie konta bankowości elektronicznej

Opłacanie rachunków on-line

Dokonywanie płatności za zakupy internetowe

Obserwacja notowań giełdowych

Konto w biurze maklerskim on-line

Inne


11b. Z jakich możliwości Internetu w zakresie bankowości i finansów Pan/Pani korzysta i z jaką częstotliwością po uczestnictwie w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Posiadanie konta bankowości elektronicznej

Opłacanie rachunków on-line

Dokonywanie płatności za zakupy internetowe

Obserwacja notowań giełdowych

Konto w biurze maklerskim on-line

Inne


Zakupy, sprzedaż i działalność gospodarcza w internecie


12a. Z jakich możliwości Internetu w zakresie zakupów i sprzedaży Pan/Pani korzystał/a i z jaką częstotliwością przed uczestnictwem w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Wyszukiwanie informacji handlowych (o firmach , o produktach)

Porównywanie cen produktów

Zakupy internetowe

Rezerwacja biletów (kino, muzea, teatr, lotnicze, itd.)

Sprzedaż internetowa

Inne


12b. Z jakich możliwości Internetu w zakresie zakupów i sprzedaży Pan/Pani korzysta i z jaką częstotliwością po uczestnictwie w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Wyszukiwanie informacji handlowych (o firmach , o produktach)

Porównywanie cen produktów

Zakupy internetowe

Rezerwacja biletów (kino, muzea, teatr, lotnicze, itd.)

Sprzedaż internetowa

Inne


Rynek pracy, kontakty z urzędami


13a. Z jakich możliwości Internetu w zakresie rynku pracy, kontaktów z urzędami Pan/Pani korzystał/a i z jaką częstotliwością przed uczestnictwem w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Wyszukiwanie ofert pracy w Internecie

Wysyłanie CV do pracodawców

Zamieszczanie swojej oferty w Internecie np. wirtualne CV, itp.

Świadczenie pracy przez Internet (telepraca)

Załatwianie spraw urzędowych przez Interenet (pobieranie i wypełnianie wniosków, formularzy, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, itp.)

Inne


13b. Z jakich możliwości Internetu w zakresie rynku pracy, kontaktów z urzędami Pan/Pani korzysta i z jaką częstotliwością po uczestnictwie w projekcie (zaznaczyć wszystkie wykorzystywane przez Pana/Panią możliwości)?

Wyszukiwanie ofert pracy w Internecie

Wysyłanie CV do pracodawców

Zamieszczanie swojej oferty w Internecie np. wirtualne CV, itp.

Świadczenie pracy przez Internet (telepraca)

Załatwianie spraw urzędowych przez Interenet (pobieranie i wypełnianie wniosków, formularzy, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, itp.)

Inne


14. Ocena uczestnictwa w projekcie
(5 - zdecydowanie tak, 4 - raczej tak, 3 - trudno powiedzieć, 2 - raczej nie, 1 - zdecydowanie nie)

CZYNNIK

OCENA
5    4    3    2     1

Jestem zadowolony/a z uczestnictwa w projekcie

Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do mojego rozwoju osobistego

Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zwiększenia szans na rynku pracy

Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do poprawy warunków
materialnych np. przez znalezienie pracy, założenie własnej działalności


15. Czynniki ograniczające uczestnictwo w gospodarce elektronicznej
(5 - zdecydowanie tak, 4 - raczej tak, 3 - trudno powiedzieć, 2 - raczej nie, 1 - zdecydowanie nie)

CZYNNIK

OCENA
5    4    3    2     1

Brak wiedzy o zaawansowanych możliwościach wykorzystania Internetu

Obawy związane z bezpieczeństwem np. zakupów, płatności, itp.